ⓘ Credo

                                     

ⓘ Credo

Cyflwr seicolegol lle mae gan unigolyn osodiad neu gynsail y mae ef neu hi or farn sydd yn wir ydy credo.

Yng Ngwlad Groeg Hynafol, defnyddiodd athronwyr ddau air i ddisgrifior cysyniad: "pistis" a "doxa".