ⓘ Gwybyddiaeth gymdeithasol

                                     

ⓘ Gwybyddiaeth gymdeithasol

Amgodio, storio, adalw a phrosesu gwybodaeth syn ymwneud â chydryw, neu aelodau or un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg gymdeithasol ller astudiwyd y prosesau hyn yn unol â dulliau seicoleg gwybyddol a damcaniaeth prosesu gwybodaeth. Fodd bynnag, defnyddir y term bellach ym meysydd seicoleg a niwrowyddoniaeth wybyddol. Er enghraifft, fei ddefnyddir i gyfeirio at wahanol alluoedd cymdeithasol a effeithir gan awtistiaeth. ac anhwylderau eraill. Gyda niwrowyddoniaeth gwybyddol, astudir sylfeini biolegol gwybyddiaeth gymdeithasol. Mae seicolegwyr datblygiad yn astudio datblygiad galluoedd gwybyddol cymdeithasol.