ⓘ Syniad

Arallfyd

Enw arall ar Afallon, yr Isfyd neu uffern ydyr arallfyd, a hynny mewn mytholeg neu grefyddau megis Wica. Maer syniad yma iw ganfod mewn diwylliannau ledled y byd. Fel arfer, mae Wiciaid syn credu mewn ailymgnawdoli yn credu bod yr enaid yn gorwedd rhwng ailymgnawdoliadau yn yr Arallfyd neu Wlad yr Haf, sydd âr enw "ecstasir Dduwies" yn ôl Gardner. Mae llawer o Wiciaid yn credu yn y gallu i gysylltu ag ysbrydion syn preswylio yn yr Arallfyd drwy gyfryngwyr ysbryd a byrddau wiji, yn bennaf ar adeg Nos Galan Gaeaf/Samhain, er bod eraill yn anghytuno âr arfer hwn, megis yr Archoffeiriad Alex S ...

                                     

ⓘ Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er nad yw cysyniadau haniaethol o reidrwydd yn ymddangos fel delweddau. Ystyria nifer o athronwyr syniadau fel rhan allweddol o gategori ontolegol o fod.

Ystyrir y gallu i greu a deall ystyr syniadau yn rhan allweddol syn diffinio bodau dynol.

Yn ei ystyr boblogaidd, cwyd syniad mewn modd sydyn, digymell, heb hyd yn oed feddwl neu fewnsyllu, er enghraifft, pan fyddwn yn sôn am y syniad o berson neu le.