ⓘ Cysyniad

Duwies driphlyg

Gall Duwies driphlyg neu Duwies Driphlyg gyfeirio at: Duwies Driphlyg Neo-baganiaeth, cysyniad diweddar yn Wica a changhennau a gysylltwyd â Neo-baganiaeth, "Uwch Dduwies" fyd-eang, hollfydol, sydd yn driphlyg, "Y Forwyn, Y Fam, ar Hen Wrach" Duwiesau triphlyg, unrhyw dduwies a elwir yn driphlyg yn draddodiadol, neu ddangos mewn grŵp o dri

Hiliaeth Amgylcheddol

Cysyniad o fewn y mudiad cyfiawnder amgylcheddol yw hiliaeth amgylcheddol a ddatblygwyd yn Unol Daleithiau America on y 1970 ar 1980au. Bathwyd "Hiliaeth Amgylcheddol" ym 1982 gan Benjamin Chavis, cyn gyfarwyddwr gweithredol Comisiwn Cyfiawnder Hiliol Eglwys Unedig Crist. Defnyddir y term i ddisgrifio anghyfiawnder amgylcheddol syn digwydd mewn cyd-destun hiliol mewn ymarfer a pholisi. Yn yr Unol Daleithiau, mae hiliaeth amgylcheddol yn ddull o feirniadu anghydraddoldebau rhwng ardaloedd trefol a maestrefol o ran lliw croen. Yn rhyngwladol, gall hiliaeth amgylcheddol gyfeirio at effeithiau ...

                                     

ⓘ Cysyniad

Uned gwybyddol o ystyr - syniad haniaethol neu symbol meddyliol a ddiffinir weithiau fel "uned o wybodaeth", a greir gan unedau eraill syn gweithredu fel ei nodweddion, yw cysyniad. Gan amlaf cysylltir cysyniad gyda chynrychiolaeth mewn iaith neu symbolaeth megis ystyr unigol term.

Ceir damcaniaethau mewn athroniaeth gyfoes syn ceisio esbonio natur cysyniadau. Cynigiar ddamcaniaeth gynrychioladol y meddwl fod cysyniadau yn gynrychioliadau meddyliol, tra bod damcaniaethau semantig o gysyniadau syn tarddu o wahaniaeth Frege rhwng cysyniad a gwrthrych yn credu eu bod yn wrthychau haniaethol. Ystyrir syniadau yn gysyniadau, er nid yw cysyniadau o reidrwydd yn ymddangos yn y meddwl fel delweddau fel y gwna rhai syniadau. Ystyria rhai athronwyr cysyniadau yn gategori ontolegol hanfodol o fod.

                                     

The White Mans Burden

Gallai The White Mans Burden gyfeirio at: Baich y Dyn Gwyn, cysyniad ideolegol dros imperialaeth The White Mans Burden, llyfr gan William Easterly White Mans Burden ffilm 1995 The White Mans Burden ", cerdd gan Rudyard Kipling, tarddiad yr ymadrodd