ⓘ Gradd (addysg)

Gradd

Gradd API Symbol gradd, ° Gradd ongl Gradd Gay-Lussac Gradd crymedd Graddau o ryddid mecaneg Gradd tymheredd Gradd annirlawnaeth Gradd rhew Gradd Baumé Gradd Brix Graddau o ryddid ffiseg a chemeg Gradd prawf

                                     

ⓘ Gradd (addysg)

Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd.

Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythrennaur wyddor, rhifau, disgrifiadau, canrannau, neu mewn rhai gwledydd fel "cyfartaledd pwyntiau gradd". Weithiau mae disgyblion yn derbyn graddau ar wahân am ymdrech a chyrhaeddiad mewn eu hadroddiadau ysgol, ond rhoddir graddau am gyrhaeddiad yn unig mewn arholiadau ac ar gyfer cymwysterau.