ⓘ Biocemeg

                                     

ⓘ Biocemeg

Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, asidau niwcleig, lipidau, au ymadweithiau.

Maer prosesau biocemegol hyn yn cynnwys rheoli gwybodaeth drwy signalu a thrwy reoli llif yr egni drwy fetabolaeth, ac yn gyfrifol am fywyd yr organebau a chyfoeth yr amrywiaeth bywyd ar y Ddaear. Yn ystod degawd olar 20g, gwelwyd twf aruthrol yn y maes hwn, a gwelwyd biocemeg yn datblygu o fewn pob adran o wyddorau gwybyddiaeth life sciences: botaneg, meddygaeth, geneteg ayb, a phob un yn ymwchwilion fanwl i fiocemeg o fewn eu gwyddor hwy. Heddiw, yn 2017, prif ganolbwynt y gwaith ywr ymgais i geisio deall sut y mae moleciwlau biolegol yn arwain at brosesau o fewn celloedd organebau byw, gwaith syn berthnasol iawn ir astudiaeth o feinweoedd, organau ar organeb yn ei gyfanrwydd. - hynny yw, popeth o fewn maes bioleg.