ⓘ Ysgol Frankfurt

                                     

ⓘ Ysgol Frankfurt

Ysgol Frankfurt ywr enw ar yr ysgol ddeallusol a ddatblygodd syniadau ym maes Marcsiaeth Newydd, Cymdeithaseg a Theori Gymdeithasol yn yr 20g.

Yn ganolog i Ysgol Frankfurter ywr cysyniad o theori beirniadol. Daw enwr grŵp o Brifysgol Frankfurt-am-Main, pan benodwyd Max Horkheimer yn bennaeth yr Institut für Sozialforschung Athroniaeth Ymchwil Gymdeithasol yn 1931 ai gorff o waith, Zeitschrift für Sozialforschun Cofnodolyn Ymchwil Gymdeithasol 1932-41.

                                     

1. Cyd-destun

Casglodd Ysgol Frankfurter ynghŷd Marcswyr anniddig oedd yn teimlo bod Marcsiaeth wleidyddol fel yi ymarferwyd ar y pryd gan bobl fel y KPD Plaid Gomiwnyddol yr Almaen yn dehongli syniadau Marx mewn ffordd rhy gul. Ceisiaur ysgol newydd ddatblygu syniadaeth Marx i feysydd a chymdeithas na fyddai Marx ei hun yn gyfarwydd â hi ac felly, heb ddatblygu theoli yn ei chylch. Bydd nifer oi syniadaeth ym maes celf a chymdeithas yn sail ar gyfer mudiadau Avant-garde.

Yn ystod y cyfnod mwyaf cynhyrchiol yn yr 1930au ar 1940au, ffurfiodd Ysgol Frankfurter gylch rhagorol o feirniaid cymdeithasol: yn ogystal â Max Horkheimer, ideolegydd blaenllaw a phwynt ffocws y cylch, gellir cynnwys Theodor Adorno Athroniaeth, Cymdeithaseg, Stephen Herbert Marcuse athroniaeth, Leo Löwenthal llenyddiaeth, cymdeithaseg, Walter Benjamin theori lenyddol, Erich Fromm seicolegol, Friedrich Pollock economeg, Henryk Grossmann economeg, Karl August Wittfogel Hanes Economaidd Franz Borkenau Hanes, Otto Kirchheimer Cymdeithaseg Barnwrol a Franz Neumann Cymdeithaseg Barnwrol.

Bun rhaid i nifer or athronwyr yma ffoi or Almaen yn dilyn tŵf Adolf Hitler a rheolaeth Natsiaeth or Almaen yn 1933. Symudwyd y sefydliad i Genefa a Paris yna Efrog Newydd, lle daeth i ben ar ddiwedd y 40au. Yn ystod y cyfnod ymfudo, cwblhaodd cylch Ysgol Frankfurt nifer o astudiaethau cymdeithasol-damcaniaethol arloesol, gan gynnwys "Awdurdod a Theulu" 1936 ar "Y Bersonoliaeth Awdurdodol" 1950. Maen amlwg gan y rhain, fel mewn astudiaethau eraill, eu bod yn torrir ffiniau traddodiadol rhwng y pynciau academaidd: Maer tueddfryd rhyngddisgyblaethol yn caniatáu i gysyniadau o gymdeithas gael ei weld, astudio a deall o fewn fframwaith gyfannol.

                                     

2. Ail-don

Y rhan fwyaf pwysig ymhlith cynrychiolwyr diweddarach ac ail-don yr ysgol or 1960au oedd Jürgen Habermas, Alfred Schmidt athroniaeth, cymdeithaseg, Oskar Negt athroniaeth a theori wleidyddol ac Axel Honneth moeseg, cymdeithaseg. Ystyrir bod yr olaf yn olynydd Habermas a sylfaenydd theori beirniadol fodern hwyr, yn ogystal â chymryd ei swydd yn y Institut für Sozialforschung yn Frankfurt.