ⓘ Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

                                     

ⓘ Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ac ymddwyn. Fel arfer caiff ei ddefnyddio i drin unigolyn sy’n dioddef o bryder ac iselder. Hefyd gall CBT fod o ddefnydd ar gyfer problemau iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae CBT yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng eich meddyliau gwybyddiaeth, ymddygiad a theimladau. Maen dysgu unigolion sut i adnabod a mynd i’r afael â’u problemau yn y fan a’r lle, yn hytrach nag yn y gorffennol. Mae’n destun astudiaethau helaeth, ac mae tystiolaeth ei fod yn gweithio, yn enwedig mewn perthynas ag iselder a phryder.

Yn draddodiadol, cyfres o sesiynau unigol gyda seicolegydd oedd CBT.