ⓘ Myfyrdod Bwdhaidd

                                     

ⓘ Myfyrdod Bwdhaidd

Modd o fyfyrdod crefyddol a ddefnyddir ym Mwdhaeth i geisio cyrraedd rhyddid ysbrydol nirfana yw myfyrdod Bwdhaidd. Gelwir y gwrthrych sylw yn kammatthana.

Ceir pedwar cam Sansgrit: dhyana, Pali: jhana syn nodir daith o sylwr unigolyn or byd synhwyraidd allanol ir cyflwr o fewndroad:

  • Cael gwared â llawenydd, gan adael meddwl tawel.
  • Datgysylltiad or byd allanol ac ymwybyddiaeth o lawenydd a thawelwch meddwl.
  • Astudrwydd, gan ffrwyno ymresymiad ac archwiliad.
  • Cael gwared âr meddwl tawel hefyd, gan hebrwng cyflwr o wastadrwydd meddwl ac hunanfeddiant pur.

Dilynir y pedwar cam hyn gan bedwar ymarfer ysbrydol, y samapatti:

  • Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gwybyddiaeth.
  • Ymwybyddiaeth o afrealrwydd fel gwrthrych meddwl.
  • Myfyrio ar afrealrwydd pethau diddymder.
  • Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gofod.