ⓘ Gwybodaeth

                                     

ⓘ Gwybodaeth

Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth. Un gair sydd yn y Gymraeg, lle ceir information a knowledge yn y Saesneg.

Gallai Gwybodaeth gyfeirio at:

 • Gwyddor gwybodaeth Information science
 • Gwybodaeth epistemoleg knowledge
 • Technoleg gwybodaeth
 • Gwybodeg Informatics
 • Theori gwybodaeth Information theory
                                     

1. Gweler hefyd

 • Rhyddid gwybodaeth
 • Deallusrwydd artiffisial
 • Epistemoleg
 • Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
 • Gwybyddiaeth gymdeithasol
 • Entropi gwybodaeth
 • Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog
 • Cudd-wybodaeth