ⓘ Seicometreg

                                     

ⓘ Seicometreg

Math o brofi seicolegol yw seicometreg a ddefnyddir i fesur gwybodaeth, galluoedd, agweddau meddwl, a nodweddion personoliaeth a hynny drwy holiaduron, profion, ac asesiadau. Mae nifer o fusnesau a sefydliadau llywodraethol yn defnyddio profion seicometrig wrth recriwtio gweithwyr.